Close
Supervisie is schatgraven

Tijdens een supervisietraject ga je op zoek naar kostbaarheden die in jou verborgen liggen: talenten, vaardigheden, eigenschappen, ervaringen of kwetsbaarheden waar je tijdens je dagelijkse werk misschien niet zo bij stilstaat. Als je je daarvan meer bewust wordt, kun je ze beter gaan inzetten.

Door het stellen van vragen help ik je na te denken over je werkervaringen. Wat heb je precies gedaan? Wat ging er allemaal in je om? Kun je daar patronen in ontdekken? Zo krijg je een beter beeld van jezelf en kun je je verder ontwikkelen.

Mieke van Herwijnen

Supervisor en coach

Tijd voor kwetsbaarheid

We leven in een maatschappij waarin de nadruk ligt op onze sterke kanten en het ontwikkelen van eigen kracht. Ook onze kwetsbaarheden moeten omgebogen worden naar iets krachtigs. Dat lijkt een soort keurslijf geworden. Ik vind dit een eenzijdige benadering van de mens, en daarin wil ik me als supervisor onderscheiden.

We zijn meer dan alleen onze sterke kanten. We hebben ook kwetsbaarheden en beperkingen. Ook die horen bij jou, en zijn waardevol om te leren kennen en te aanvaarden.

We accepteren vaak niet van onszelf dat sommige dingen nu eenmaal moeilijk gaan, of dat we ze zelfs helemaal niet kunnen, door onze persoonlijkheid, opvoeding, of omdat we er gewoon geen talent voor hebben.

We zijn gewend daar een negatieve lading bij te voelen. Maar als je je kwetsbaarheden erkent en accepteert is dat een veel beter startpunt dan dat je ze veroordeelt. Soms mag je ook zeggen: ik heb het geprobeerd, maar dit past niet bij mij.

Lees meer hierover in mijn artikel in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde

De kracht van supervisie

Ontzettend veel mensen tobben met stress, burn-out of spanningen binnen hun werksituatie. Er wringt dan meestal iets tussen hoe ze als persoon en als beroepspersoon zijn. Dan kan het goed zijn om een supervisietraject te starten.

Je werksituatie is daarbij altijd het uitgangspunt. Bijvoorbeeld als je tijdens een evaluatiegesprek op je werk feedback hebt gekregen die je moeilijk kunt plaatsen of omzetten. Of als je voor een nieuwe uitdaging staat en je afvraagt hoe je je met jouw talenten en beperkingen het beste kunt profileren in je nieuwe rol.

Of je wordt in een rol of functie geplaatst die je niet goed past. Je krijgt te maken met ethische dilemma’s in je werk, waar je geen weg mee weet. Hoe ga je daar professioneel mee om? Moet je het ter sprake brengen, of toch maar gewoon ‘slikken’? Wat gebeurt er dan met je baan, en met jou?

Daarna zie ik bij mensen het licht aan gaan en iets gebeuren, als ze hardop verwoorden wat ze nog nooit hebben verwoord.

Maar het is ook goed om aandacht te hebben voor dingen die juist goed gingen. Als iemand tegen je zegt: ‘goed gedaan!’, dan geeft dat een goed gevoel. Maar dat gevoel is vaak kortstondig en oppervlakkig. Soms heb je zelf niet precies door wat er nu eigenlijk is gebeurd.

Ik begeleid je bij het nadenken hierover en benoem wat ik zie, of denk te zien. Vaak met humor om het te relativeren. Toch kan dat confronterend zijn en is het niet altijd makkelijk of leuk. Maar daarna zie ik bij mensen het licht aan gaan en iets gebeuren, als ze hardop verwoorden wat ze nog nooit hebben verwoord, of waar ze nooit bij stil hebben gestaan.

Kort daarna hebben ze dan vaak al actie ondernomen en is er iets veranderd. Soms met grote sprongen, soms met kleine stapjes waar je ook al heel tevreden over kunt zijn.

Een supervisietraject kan ook preventief helpen, bijvoorbeeld om uitval bij werknemers te voorkomen. Het is dan verstandig om supervisie in te zetten kort nadat iemand is begonnen in zijn functie.

In principe komen mensen in alle beroepsgroepen en functies in aanmerking voor een supervisietraject. Het enige dat van belang is, is dat je in staat bent te reflecteren.

Achter Metgezel

Ik ben Mieke van Herwijnen, 54 jaar oud. Ik ben 29 jaar getrouwd en heb twee dochters en twee katten. Mijn liefhebberij is speuren. Naar art-deco, naar ‘who done it’ in detectives, in geocaching en naar de oplossing van een logikwiz.

Dat speuren uit zich ook in mijn werk. Ik vind het mooi om samen met een supervisant op zoek te gaan naar de schatten die in hem of haar verborgen zitten. Om te graven, te vinden, en wat we gevonden hebben vervolgens om te zetten in een schat aan nieuwe werkervaringen.

Toen werd ik gevraagd om stagiaires te begeleiden. Dat vond ik geweldig om te doen. Het was een jas die mij paste.

Ik ben actief  als vrijwilliger in de kerk en heb veel opbouwwerk gedaan met kinderen, jeugd en ouders. 

Vijftien jaar lang heb ik als maatschappelijk werker gewerkt, met name in de jeugdhulpverlening. Ik merkte dat er steeds meer het verlangen ontstond om meer begeleiding te gaan bieden dan hulpverlening. In de praktijk kwam ik er weinig aan toe om mensen te leren zichzelf te helpen.

Toen werd ik gevraagd om stagiaires te begeleiden. Dat vond ik geweldig om te doen. Het was een jas die mij paste. Na deze opgedane begeleidingservaring ben ik een opleiding supervisie gaan doen. Ik ben heel blij dat ik rond mijn veertigste ontdekt heb dat dit meer bij mij past.

Als ‘metgezel’ loop ik graag samen met je op in je professionele ontwikkeling en ondersteun ik je bij het leren van je werkervaringen. Ik ben zeer toegewijd aan en aandachtig betrokken bij wie jij bent, als persoon en in je werk, en neem altijd jouw verhalen en leervragen als uitgangspunt.

Ik vind het belangrijk om met humor te communiceren en zet graag creatieve middelen in om dingen inzichtelijk te maken, zoals bijvoorbeeld een kwaliteitenspel, diversiteitenspel, dichtdoosje, ansichtkaartenspel, pop-opstellingen of atlas van de belevingswereld.

Mijn deskundigheid ligt, zoals de naam van deze website al doet vermoeden, in het vak supervisie. Maar daarnaast sta ik ook open voor coaching. Bij coaching is het mogelijk een korter traject te doen, of zelfs een éénmalig gesprek. Daarbij richt je je met name op door jouzelf gestelde haalbare doelen voor de toekomst. Je kijkt dus vooruit. Bij supervisie kijk je meer achteruit, en ga je (leren) reflecteren op door jou opgedane werkervaring.

Ik ben ook beschikbaar voor begeleide intervisie. Onder begeleiding ga je samen met een groepje collega’s reflecteren op situaties uit de praktijk van je werk. Het doel is dat je elkaars deskundigheid en kwaliteit van werk verbetert.

Ervaringen van supervisanten

“Ik was tijdens de supervisiebijeenkomsten onder de indruk van hoe Mieke vragen stelde en telkens weer snel tot de kern van een probleem kwam, puur alleen door het stellen van goede vragen die de ander laten nadenken. Mieke bleef kritisch doch rechtvaardig jegens mij. Ik heb dankzij haar veel over mijzelf geleerd en de stage goed kunnen doorlopen.”

– Ralph (26 jaar), vierdejaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Nijmegen

“Als nuchtere verpleegkundige kwam ik bij Mieke voor supervisie voorafgaand aan mijn opleiding Begeleidingskunde. Het was een moeten, maar werd een mogen, om daarna willen te worden! Elke bijeenkomst werd ik getriggerd om verder te kijken dan mijn eigen gezichtsveld en comfortzone. Hierdoor heb ik nu een goede start voor mijn opleiding, maar het belangrijkste: ik heb mezelf en mijn vak vanuit een andere bril bekeken en mogen verdiepen!”

– Dorianne (26 jaar), verpleegkundige

“Mieke gaat met je mee op reis. Op zoek naar de verborgen juwelen binnen jezelf. Ze helpt je deze te herontdekken en die nog wat ruw zijn bij te slijpen. Daarbij mogen de minder glimmende stenen er ook zijn. Ik heb me in al mijn kwetsbaarheid mens mogen voelen bij haar. Het heeft mij ‘verrijkt’. Mieke is tijdens deze reis in alle opzichten een deskundig en betrokken metgezel geweest en leeft daarmee de naam van haar praktijk voor in haar werkwijze.”

– Ingeborg (48 jaar), oefentherapeut

“Mieke heb ik ervaren als een hele fijne supervisor. Luisterend, goed doorvragen, naar de essentie. Ze gebruikt diverse methodes naast elkaar, niet in een vast stramien, wat ik als erg prettig en soms ook verrassend heb ervaren. Ik kan haar van harte aanbevelen!”

– S. van Rossum (37 jaar), psychosomatisch fysiotherapeut

“Mieke heeft mij op zoek laten gaan naar de kwetsbare kant van mijn persoonlijkheid. Een zwaar proces, maar met haar ruimdenkendheid, rust en respect wist ze dit toch aangenaam te maken. Mieke kan met weinig vragen de juiste snaren raken, waardoor de kern van het probleem naar boven komt. Ze ondersteunt, stuurt en begeleidt je door samen te kijken naar verandering of verbetering, waarbij alles mag en vooral niets moet.”

– Luciënne van de Hoef (23 jaar), maatschappelijk werker in opleiding

“De supervisie van Mieke heb ik als erg fijn ervaren. Ik voelde meteen een vertrouwensband en het was gemakkelijk om mezelf open te stellen tegenover haar. Ze is een positieve vrouw die je echt verder wil helpen. Mijn supervisie verliep via Skype, omdat ik in het buitenland woon. Mieke zorgde ook voor diepgang in het cultuuraspect en mijn professionele handelen daarin. Ik heb enorm veel geleerd en kon geen betere supervisor bedenken dan Mieke.”

– Judith Bles, pedagoog met specialisatie autisme

“Mieke is een erg vriendelijke vrouw die je alle ruimte geeft voor je verhaal. Haar manier van waarnemen en verwoorden vind ik opvallend goed en het is erg prettig dat zij hier op een positieve en opbouwende manier vorm aan geeft. Ik vond het heel bijzonder om te merken dat ik na ieder gesprek met een centrale vraag naar huis ging waar ik weer op voort kon bouwen. Het was helemaal mijn eigen proces en hierdoor ben ik als persoon, zowel privé als tijdens mijn werk, gegroeid.”

– Madelon van Haagen, oefen- en psycho-somatisch therapeut

“Ik vond Mieke oprecht een fijne supervisor! Bij Mieke kreeg ik het gevoel dat ze echt wilde luisteren. Ze heeft ook gediend als emotioneel rolmodel, omdat ik de houding die zij aannam naar mij ook naar mezelf kon herpakken. Mieke kan indirect heel direct overkomen door haar niet veroordelende, confronterende vragen.”

– Anne Vruggink, derdejaars student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

“Dankzij het supervisietraject ben ik dichter bij mijzelf komen te staan. Ik heb inzicht gekregen in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Mieke is een expert in luisteren, samenvatten en doorvragen. Zij liet mij zo zelf tot de kern maar ook tot de oplossing komen. Gedurende het traject kwam ik steeds dichter bij mijn gevoel. Dit gaf mij zelfvertrouwen voor de uitvoeringen in praktijk, zowel privé als als therapeut.”

– Anouk Bestebreurtje, psycho-somatisch oefentherapeut

“Al met al heeft de supervisie me veel gebracht aan inzicht, aan steun. Mieke was voor mij een hulpbron door haar vriendelijke empathie en tegelijkertijd haar accurate meekijken. Ik voelde mij gezien in mijn worstelingen, en aangemoedigd doordat Mieke spiegelde wat ze bij mij aan waardevols zag. Ook vond ik het leuk om met de creatieve interventies aan te slag te zijn geweest.”

– N. Petit, psycho-sociaal therapeut

“Ik ben er verwonderd over dat het supervisietraject mij zoveel gebracht heeft. Met dank aan Mieke die de ruimte en de veiligheid wist te creëren waarin ik mijn twijfels en valkuilen hardop durfde te bespreken. Met behulp van afbeeldingen, werkvormen en rake vragen heeft zij mij geholpen dichter bij mijzelf te komen en te ontdekken wie ik ben en wil zijn als mens en als professional.”

– Elze-Marie van Lingen-Hensen, geestelijk verzorger

“Supervisie heeft me geleerd mijn gevoelens te herkennen en te erkennen. Me laten zien wie ik ben, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe, zowel privé en in mijn werk. Superfijne supervisor. Haalt eruit wat erin zit! Fijn persoon.” 

– Natalie van Malssen, Oefentherapeut Cesar en Psychosomatisch oefentherapeut i.o.

“Mieke heeft mij geleerd om afstand te nemen van mijn veilige omgeving om zodoende te vertrouwen op mijn eigen handelingsbekwaamheid in het werkveld. Waar ik eerst afkeer toonde ten opzichte van de cursus, heeft de begeleiding van Mieke me geleerd mijzelf open te stellen, zodat ik verder kon ontwikkelen als startend jeugdzorgwerker.”

– Student Hogeschool Zeeland

“Door de huiselijke sfeer waarin de supervisie plaats vond, ontstond er al snel een veilige sfeer die het leerproces bevorderde. De supervisie werd op een laagdrempelige theoretische, praktische en creatieve manier vormgegeven die het leervermogen vergrootte. De sessies werden op een fijne maniervormgegeven waarin een groeiproces bij ons allen zichtbaar is geworden. Daarnaast genoten van de supervisor die dit vorm heeft gegeven, de liefde voor haar vak over wist te brengen en ons leerproces daarmee wist te stimuleren.”

– L. Beeke, E. Karreman en M. van Loon, gezinshuisouders

Aanbod

  • Supervisie individueel (10-15 gesprekken van 1,25 uur)
  • Groepssupervisie (2 uur)
  • Coaching individueel (1-10 gesprekken van 1 uur). Ook kortere trajecten of éénmalig gesprek mogelijk.
  • Begeleide intervisie (2 uur)

Tarieven

  • Supervisie: € 85,- per gesprek
  • Groepssupervisie: € 80,- per persoon per bijeenkomst
  • Coaching: € 60,- per gesprek
  • Begeleide intervisie: € 225,- per keer

Gegevens en contact

Mieke van Herwijnen

Geregistreerd supervisor & coach (Reg. Nr. LVSC HER018-S)

KvK-nummer: 58820620

 

Zilvermeeuwstraat 1

4301 WS Zierikzee


Telefoon: 06-81657635

E-mail:

www.metgezel-supervisie.nl